top of page
Michal Vičar

Psychologie v extrémech

​​

Zaměřuji se na skupiny nacházející se v obou cípech Gaussovy křivky. Na jedné straně jsou vrcholoví či talentovaní sportovci, na té druhé riziková mládež. Na první pohled se může zdát, že tyto dvě skupiny jsou si velmi vzdálené. Přesto je mnohé spojuje – například potřeba ne/kontrolovat své emoce, touha po prožívání úspěchu, potřeba sebeúcty či zvládání krizových momentů. Navíc právě v extrémech bývá často nejlépe viditelná podstata věci.

Kontaktujte mě

Sportovní psycholog
Poradenství coaching

Spolupracuji s řadou sportovců či sportovních týmů. Věnuji se především problematice sportovního talentu, o kterém jsem vydal dvě knížky. Dále se zaměřuji na psychodiagnostiku a rozvoj mentálních dovednosti – tedy vlastností nutných k podání špičkového výkonu. Jedná se například o práci se stresem, sebevědomím, aktivací, zaměřením pozornosti, imaginaci či o mentální trénink. Všechny tyto vlastnosti jsou trénovatelné a přímo se promítají do špičkového výkonu.

Sportovní talent
Sportovní
psycho -
diagnostika

Prakticky i odborně se zabývám psychodiagnostikou ve sportu. Dlouhodobě spolupracuji s zahraničními partnery na adaptaci různých psychodiagnostických nástrojů do českého jazyka. Chystáme je pro české sportovce. Proto nabízím širokou škálu testů zaměřených na různé osobnostní rysy či mentální dovednosti, které se uplatňují ve sportu.

Vzdělání

Doktorát ze sportovní psychologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci mi otevřel možnost působit na vysoké škole. Předtím jsem ale studoval psychologii (Mgr.) a sociologii (Bc.) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval jsem bilingvální gymnázium v anglickém jazyce.

 

Členství
bottom of page