top of page
Michal Vičar

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře považuji za trojnožku. První nohou je „akademické“ porozumění problému. To umožňuje vysvětlit složité věci jednoduše a zároveň co nejpřesněji a nejpravdivěji. Druhou oporou je praxe. Nabízí uplatnitelné návody jak se s rozličnými situacemi vypořádat v realitě. Poslední nohou trojnožky je osobní zkušenost. Do svých workshopů a seminářů proto zařazuji různorodé sebezkušenostní aktivity.

Kontaktujte mě

Sportovní talent
Sportovní talent

Co je to sportovní talent? Je člověku vrozený, nebo se v průběhu jeho života vyvíjí? Jak jej můžeme rozpoznat a jakým způsobem rozvíjet? Na setkání budeme hledat otázky na odpovědi, nad kterými se zamýšlí nejeden rodič či trenér. Klíčová sdělení jsou srhnutá v Desateru o talentu. Obsáhleji se pak rozepisuji v knize Sportovní talent – komplexní přístup.

Standardní délka semináře 6 hodin

Sportovní talent
Motivace a sportovec

Určitě znáte talentované sportovce, kteří své vlohy promarnili. „Přitom k úspěchu stačilo jen málo,“ tvrdí často jejich trenéři či rodiče, „postačovalo, jen aby makali,“ dodávají.  Jak však správně motivovat? Účastníci semináře si osvojí základy práce s motivací.

Standardní délka workhsopu – 5 hodin.

Komunikační dovednosti

Komunikace je základ vztahu. Proto je tento seminář orientován na témata ze sociální psychologie. Patří sem například vytvoření prvního dojmu, navázání vztahu s klientem, dodržování zásad vedení rozhovoru, nutnost vhodného stanovování cílů, nácvik a principy efektivní komunikace či rétorika.

 

Standardní délka workshopu – 7 hodin.

Psychologie zdraví

Postmoderní hektická výkonově orientovaná doba klade stále vyšší nároky na každého z nás. To se nutně promítá do lidské psychiky, zdraví a celkové kvality života. Workshop je tak zaměřen na získání dovedností spojených se zvládáním stresu, osvojení zásad duševní hygieny, prevenci syndromu vyhoření či odpovědného time-managementu.

Standardní délka workhsopu – 5 hodin.

Pedagogická psychologie

Nabízím semináře na různá témata, např. Skupinová práce se třídou, syndrom vyhoření, formální a neformální vedení kolektivu či práce s pravidly. Praxi jsem získával jako školní psycholog na různých základních školách, v pedagogicko-psychologické poradně i ve středisku výchovné péče.

 

Standardní délka workhsopů – 5 hodin.

Výuka

 

Působím na univerzitách v Olomouci a v Brně (Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého a Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity), kde vyučuji psychologicky orientované předměty a vedu kurzy zážitkové pedagogiky.  Ročně učím přes 500 studentů většinou v malých seminárních skupinách. V roce 2018 mě studenti zvolili nejlepším pedagogem roku. Vyučuji následující předměty Sportovní talent a nadání,  Komunikační dovednosti, Psychologie zdraví, Sportovní psychologie, Základy psychologie, Sociální psychologie, Vývojová psychologie, Pedagogická psychologie, Psychologie koučování, Práce s klientem.

bottom of page